Jose Bruntink (073-5210101 of josebruntink@handboogsport.nl ) is de vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij de NHB. VCP-ers van een vereniging kunnen zich te allen tijde rechtstreeks tot haar wenden met vragen of opmerkingen die gaan over ongewenst gedrag. Tevens biedt zij ondersteuning aan VCPérs bij verenigingen om te sparren over de situaties waar zij in hun functie bij de vereniging tegenaan lopen. Vanzelfspreken zal je contact met haar vertrouwelijk zijn.
Vertrouwenscontactpersoon Rayon
De vertrouwenspersoon van onze vereniging en Rayon 4 is Vacant
Handboogvereniging
Willem Tell SC Hoensbroek
Copyright © 2018 Willem Tell SC Hoensbroek
Vertrouwenscontactpersoon NHB