Handboogvereniging
Willem Tell SC Hoensbroek
Copyright 2013 Wilem Tell SC Hoensbroek
Willem Tell SC Randweg 64 6432 CL Hoensbroek secretaris@willemtellsc.nl  Bank: NL84 INGB 0657 8124 47  Googlemaps 50.924468, 5.909883
Copyright © 2018 Willem Tell SC Hoensbroek
Voorzitter.  Zascha Schoonewille  
Secretaris.  Lars Linders Anjelierstraat 60 6414 EW Heerlen 06-42717642 secretaris@willemtellsc.nl  
Penningmeester.  vacature