Een pleger van seksueel misbruik herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een verstandeijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Vandaar dat Willem Tell SC een aannamebeleid heeft hiermee hopen we ernstige problemen  te voorkomen.  Dit aanname beleid van Willem Tell SC bestaat uit: - een kennismakingsgesprek - Het checken van referenties - Het aanvragen van een VOG (bij aanvang en elke 3 - 5 jaar) - Het de  vrijwilliger/begeleider bekend maken met de Gedragsregels van NOC-NSF - Het aanmelden van de vrijwilliger/begeleider bij de bond als dit niet kan moet men een VOT (verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt de begeleider onder het tuchtrecht van de bond
Handboogvereniging
Willem Tell SC Hoensbroek
Copyright © 2018 Willem Tell SC Hoensbroek
Aannamebeleid vrijwilligers/begeleiders